1.2. Завдання вивчення спецкурсу, формування знань та вмінь:

К оглавлению
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 

ознайомити студентів з найвагомішими творчими здобутками всесвітнього лі­тературного процесу;

поглибити знання про новітню зарубіжну літературу, відкрити нові імена все­світньо відомих письменників та їхні твори;

розкрити характерні особливості індивідуального стилю митців;

закріпити знання літературознавчих понять;

аналізувати художній твір, обґрунтовувати свою думку з приводу прочитано­го, виявляти основні проблеми.


ПЕРЕЛІК ТЕМ ЛЕКЦІЙ ТА ЇХ АНОТАЦІЯ