1.1. Мета вивчення спецкурсу, його місце в системі підготовки спеціалістів

К оглавлению
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 

Спецкурс «Історія новітньої зарубіжної літератури» покликаний допомогти сту­дентам прилучитися до всесвітнього літературного процесу, збагатити їхній духов­ний світ знаннями історії новітньої зарубіжної літератури, залучити до загально­людських цінностей, виховати почуття власної гідності, потребу в читанні, цікавість до художнього слова, сформувати естетичний смак, високу загальну і чи­тацьку культуру.