ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

К оглавлению
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 

1.1. Робоча програма спецкурсу «історія новітньої зарубіжної літератури»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Глухівський державний педагогічний університет

Затверджую:

Проректор з навчальної роботи

«    »            рік

Кафедра зарубіжної літератури

РОБОЧА ПРОГРАМА ЗІ СПЕЦКУРСУ «ІСТОРІЯ НОВІТНЬОЇ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ» ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІУ КУРСУ ФІЛОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Програму склала: Г. Й. Давиденко, доктор педнаук, професор
Затверджена на засіданні кафедри зарубіжної літератури
Протокол № від         200      р.

Робоча програма розглянута та схвалена Вченою Радою.

Голова ради   професор Курок О. І.

Декан  доцент Лучкіна Л. В.

Завідувач кафедри:   професор Давиденко Г. Й.

Курс

Періоди