ЗМІСТ

К оглавлению
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 

ПЕРЕДМОВА                       5

Розділ 1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ                     6

Робоча програма спецкурсу «Історія новітньої зарубіжної літератури» ....       6

Завдання вивчення спецкурсу, формування знань та вмінь                    7

Перелік художніх текстів для обов'язкового читання                  8

Розділ 2. ЛЕКЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ                        10

Лекція 1. Новітня німецькомовна література                    10

Лекція 2. Сучасна французька література              27

Лекції 3—4. Література англомовних країн                      33

Лекція 5. Міф, реальність, література                     109

Лекція 6. Роман-антиутопія в контексті світової літератури                   143

Лекції 7—8. Сучасний процес: співвідношення і взаємодія різних сти-
лів, напрямків, течій             172

Лекція 9. Зарубіжна фантастика ХХ—ХХІ ст                   206

Розділ 3. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ              230

Заняття 1. Г. Гессе. «Гра в бісер». Критика «фейлетонної доби»                        230

Заняття 2. К. Рансмайр. «Останній світ». Постмодерністська ситуа­ція зникнення книги та її автора. Художній час і простір, символічні

образи                        233

Заняття 3. Дж. Фаулз. «Маг». («Волхв») Істинність магічного прос-
тору мистецтва                     237

Заняття 4. Дж. Селінджер. «Над прірвою у житі». Духовна опозиція

Голдена Колфріда як наслідок протесту проти «дорослих» правил гри            241
Заняття 5. К. Вонневут. «Бійня номер п'ять». Біль письменника за

долю людини            245

Заняття 6. Х. Кортасар. «Гра в класики». Маніакальний пошук осо-
бистістю причин справжнього життя                    248

Заняття 7. І. Кальвіно. «Коли однієї зимової ночі подорожній... » —

роман-пародія на літературні стилі                        251

Заняття 8. П. Коельо. «Алхімік». Життя щедре до тих, хто йде за по-
кликом своєї долі                 253

Заняття 9. Р. Бредбері. «Марсіанські хроніки». Роздуми письменни­ка над сутністю духовних орієнтирів, що визначають розвиток

людини                     258

Розділ 4. ДОДАТКОВІ МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ                   260

Коригуючі матеріали: запитання до заліку, теми рефератів                    260

Відомості про премії                        264

Словник літературознавчих понять                       265

Бібліографія              268