АНОТАЦІЯ

К оглавлению
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ГЛУХІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Давиденко Г.Й., Чайка О.М., Гричаник Н.І., Кушнєрьова М.О. - Історія новітньої зарубіжної літератури

Навчальний посібник

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Видавництво «Центр учбової літератури» Київ - 2008

УДК 821(100-87).0(075.8) ББК 83.3(0)я73 І-90

Гриф надано Міністерством освіти і науки України

(Лист № 1.4/18-Г-299 від 31.01.2008 р.)

Рецензенти:

Ковальчук Г.С. - кандидат філологічних наук, доцент Севастопольського дер­жавного гуманітарного університету;

Кочубей Л.В. - кандидат педагогічних наук, доцент Глухівського державного педагогічного університету;

Дячкова В.Г. - старший вчитель зарубіжної літератури, інспектор Глухівсь­кого управління освіти Сумської області.

Давиденко Г.Й., Чайка О.М., Гричаник Н.І. Кушнєрьова М.О.

І-90   Історія   новітньої   зарубіжної   літератури:   Навч.   посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2008 — 274 с.

ISBN 978-966-364-714-2

У посібнику представлені матеріали до спецкурсу «Історія новітньої зарубі­жної літератури». Розглядаються вагомі творчі здобутки письменників ХХ-ХХІ століття і їх місце у всесвітньому літературному процесі.

Видання призначене для студентів гуманітарних факультетів, викладачів вищих навчальних закладів, вчителів зарубіжної літератури та учнів старших класів шкіл гуманітарного профілю.

ISBN 978-966-364-714-2       © Давиденко Г.Й., Чайка О.М.,

Стрельчук Г.М., Кушнєрьова М.О. 2008. © Центр учбової літератури, 2008.