Глава 4. Крилаті латинські вислови та афоризми

К оглавлению
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4.1 Крилаті латинські вислови про слово *

* Друкується за виданнями: Корж Н.Г., Луцька Ф.Й. Із скарбниці античної мудрості. - К., 1988.- С. 173-193; Сагач Г.М. Золотослів. - С. 300-305.

1. Alia commitenda, alia coelanda.

Про одне слід говорити, а про інше — мовчати.

Пор.:

Про одне хоч сім кіп, а про інше заціп.

Ця думка вперше зафіксована в «Одіссеї».

2. Audi, sile.

Слухай і мовчи.

Пор.:

Мовчи, глуха, менш гріха.

Хто мовчить, той трьох навчить. Вислів зустрічається у Софокла і Лукіана.

3. Claris in lingua.

Язик під замком.

Пор.:

Язик за зубами.

Цей фразеологізм зустрічається ще в Есхіла («Наш язик потребує замка»). Подібний вислів знаходимо в Софокла — «Золотий ключ стримує язик» і в Лукіана — «На язик слід накласти печать, щоб він міг приховувати таємниці». Відома також настанова Ямвліха (одного з піфагорійців): «Передусім стримуй язик». Зовсім в іншому, політичному плані звучить цей вислів у «Персах» Есхіла: «І вже не буде більше у людей язик під замком». Тут великий трагік пов'язує свободу слова З демократизацією політичного устрою в Афінах.

4. Cujusregie, ejuslingua.

Чия країна, того й мова.

Пор.:

Чий обід, того й пісня. Чий край, того й звичай. Чия вдасть, того й масть.

5. Cum rem animus occupavit, verba ambiunt.

Якщо розум оволодів темою (предметом), то слова приходять самі собою.

6. Dictumас factum.

Сказано — зроблено.

Пор.:

Сказано як зав'язано.

7. Exculuslinguamelledulciorfluebatoratio.

З язика його лилися слова, солодші від меду.

Так пише Гомер про старого Нестора, учасника Троянської війни, мудрого порадника, відомого своїм красномовством. Латинський переклад Гомерового вислову зустрічається у Цицерона.

8. Homosemperinorealiudfert, aliudcogitat.

У людини завжди на язику одне, а в думках інше.

Пор.:

Каже про буряки, думає про капусту. На словах милість просить, а за халявою ножа носить.

9. Melius est prudenter tacere, quam inaniter loqui.

Краще мудро мовчати, ніж даремно базікати. Або: Краще мудро мовчати, ніж говорити дурниці.

Пор.:

Добра голова не скаже пусті слова. Краще мудре мовчання, ніж дурне казання.

10. Moniesauriроlliceri.

Обіцяти золоті гори.

Вживається як приказка для засудження безпідставних хвалькуватих обіцянок.

11. Multapaucis.

Багато небагатьма словами (сказати).

Пор.:

Коротко, але змістовно. Сказати з горобця, щоб розжувати з галку.

Цей вислів часто використовується як епіграф.

12. Nescitvoxmissareverti.

Сказане не повернеться.

Пор.:

Сказаного не доженеш. Відрубаного не приточиш. У Горація цей вислів вживається як порада майстрам художнього слова ретельно працювати над мовою своїх творів, щоб пізніше не переробляти їх.

13. Neverbaprofurina.

He (годуй) словами замість хліба.

Пор.:

Не годуй обіцянками.

Із слів борщу не звариш.

Вислів зустрічається у давньогрецькій комедії, зокрема в Арістофана.

14. Nomenestomen.

Ім'я — це ознака (знак).

Джерело вислову — комедія Плавта «Перс». Античні вчені вважали, що назви речей пов'язані з їхньою сутністю, а імена людей — з їхнім характером і нахилами. Звідси так звані значущі імена в комедії та сатирі. Наведений вислів Плавта побудовано на співзвуччі слів

номер

і

омен.

15. Nihilopusverbis.

Немає потреби у словах.

Пор.:

Слово без діла нічого не варте.

16. Nominibusmollirelicetmala.

Неприємне слід пом'якшувати словами.

Пор.:

Ласкаве слово, як весняне сонце.

17. Non verbis at factis spectari vult Graecia.

Греція прагне бути славнозвісною не словами, а ділами.

Пор.:

На словах як на органах, а як до діла, то ні гу-гу. На словах як на цимбалах, а на ділі, як на балалайці.

Вислів вживається як прислів'я, спрямоване проти тих, хто на словах хоробрий і діяльний, а на ділі боягуз і ледар.

18. Pectus est quod disertos facit (et vis mentis).

Саме душа робить людей красномовними (і сила розуму).

19. Philippica.

Філіппіка.

Слово вживається у значенні «грізна, викривальна промова». Цицерон назвав свої промови проти Марка Антонія філішиками, тим самим порівнюючи їх з полум'яними викривальними промовами Демосфена проти Філіппа Македонського.

20. Plures occidit gula quam gladius.

Язик (горлянка) знищив більше людей, ніж меч.

Пор.:

Язиче, язиче, лихо тебе миче, тільки те й робиш, що людей гробиш. Людину б'ють не дрючками, а словами.

21. Potiusamicumquamdictumperdendi.

Краще втратити друга, ніж дотепне слово. До Квінтіліана аналогічну думку висловлював Горацій, говорячи про злих насмішників, що заробляли славу дотепних розповідачів будь-якою ціною.

22. Qualisvіг, talisoratio.

Яка людина, така й мова.

Пор.:

Яка головонька, така й розмовонька. Дурний піп — дурна в нього і молитва.

Здавна існувала думка про те, що людину краще можна розпізнати, коли її не тільки побачиш, а й почуєш, бо в мові відбивається розум, душа, характер. Сократ в одному з Платанових діалогів наказує юнакові Харміду: «Говори, щоб я тебе розпізнав». Римський поет Персій твердить, що душу людини можна пізнати за мовою, як кришталеву вазу — за дзвоном.

23. Qui quid praecipies, esto brevis.

Чого б ти не навчав, будь лаконічним.

Пор.:

Говорить рідко, та густо маже.

24. Qui nescit facere, nescit et loqui.

Хто не вміє діяти (робити), той не вміє й говорити.

Пор.:

У кого діла світлі, у того й слова ясні.

25. Quitacetconsentirevidetur.

Хто мовчить, той, мабуть, погоджується.

Пор.:

Хто мовчить, той не перечить.

26. Resestmagnatacere!

Велика справа - мовчання.

Пор.:

Слово — срібло, мовчання — золото. Порожня бочка гудить, а повна мовчить.

27. Scribitur ad narrandum, non ad probandum.

Пишуть, щоб розповісти про щось, а не для того, щоб бути похваленим.

Так Квінтіліан визначає завдання історії і красномовства (тобто всі стильові прийоми і досконалість форми мають бути підпорядковані основній меті — змістовності й переконливості твору).

28. Silentiitutumpraemium.

Нагорода за мовчання (завжди) гарантована.

Пор.:

Мовчи, глуха, менше гріха. Хто уміє мовчати, той у збитку не буде.

Ця сентенція була надзвичайно популярною у давніх греків і римлян, її приписують Сімоніду Кеоському, нею користувалися також Арістід, захищаючи Перікла. За свідченням Плутарха, імператор Октавіан Август завжди охоче звертався до неї. Валерій Максим вважає, що наведена сентенція належить Ксенократу, який завжди мовчав, коли всі висловлювалися. Коли його запитали, чому він мовчить, він нібито відповідав: «Коли я говорив, то потім завжди жалкував, а коли мовчав — ніколи».

29. Stultusstultaloquitur.

У дурня і мова дурна.

Пор.:

Дурний дурне й говорить. Що не скаже, то все півтора людського.

30. Unum os, duas autem aures habemus, ut plus audiamus, minus

dicamus.

Ми маємо один рот, але два вуха, щоб більше слухати і менше говорити.

Пор.:

Менше говори, більше вчуєш.

Цими словами стоїк Зенон звернувся до надмірно балакучого юнака.

31. Verbamovent, ехеmplіа trahunt.

Слова спонукають, приклади захоплюють.

Пор.:

Слово спонукає, приклад підіймає.

32. Usus — ius et norma loquendi.

Звичай — закон і норма мовлення.

Пор.:

Закони мови. Норми мовлення.

Поділяючи думку давньогрецьких філософів і граматиків, Горацій цілком слушно зауважує, що закони і норми мовлення встановлюються протягом віків у процесі мовної практики, яка завжди спирається на звичай і традицію.

33. Verbavolant, scriptamanent.

Слова відлітають, написане залишається.

Пор.:

Звук смертний, літера безсмертна. Що написано пером, того не виволочеш і волом. Як напише писака, то не злиже й собака.

Наведений вище афоризм зустрічається в багатьох новолатинських текстах, починаючи з XV ст. Думку про те, що написаного не можна змінити або не слід змінювати, знаходимо в численних латинських крилатих висловах.

34. Verbispugnas, nonre.

Ти воюєш словом, а не ділом.

Пор.:

Язиком сяк і так, а ділом ніяк.

Про те, що воювати слід не словами, а зброєю, написав ще Гомер, розповідаючи про Енея, який, вступаючи у двобій з Ахіллом, промовив: «Ти бойової відваги словами в мені не вгамуєш».

35. Vivavoxalitplenius.

Живе слово краще виховує.

Пор.:

Вчи дитину не штурханцями, а хорошими слівцями.

Можна розуміти фразеологізм «віва вокс» і як «живий голос», «усна мова» (тобто, «усна мова краще виховує»). Як твердив Пліній Молодший («Листи»), «завжди є можливість читати, однак не завжди — можливість слухати. До того ж живий голос набагато сильніше, як-то кажуть, зворушує.

4.2. Юридичні афоризми з римського права *

* Друкується за виданням: Юридичні терміни і вислови (афоризми) з римського права. — К., 1973. - С. 28-71.

1. Accessioceditremprincipal.

(акцессіо цедіт рем прінсіпал)

Придаток поділяє долю головного. Принадлежность следует судьбе главной вещи.

2. Accusatio.

(еккузаціо)

Обвинувачення в кримінальних справах. Обвинение в уголовных делах.

3. Actioinpersonam.

(акціо ін персонам)

Зобов'язальний (особистий) позов із зобов'язання. Обязательный (личный) иск из обязательства.

4. Actioinrem.

(акціо ін рем)

Речовий позов. Вещный иск.

5. Actor sequitur forum rei.

(актор секвітур форум рей)

Позивач звертається до суду за місцем проживання відповідача. Истец обращается в суд по месту жительства ответчика.

6. Actore non probante reus absolvitur.

(акторе нон пробанте реус абсольвітур)

Якщо позов не доведено, відповідач звільняється. При недоказанности иска ответчик освобождается.

7. Adabsurdum.

(ад абсурдум)

До безглуздості. До нелепости, до абсурда.

8. Adhoc.

(ад гок)

Для даного випадку, для цієї мети (положення, спеціально придумане для обгрунтування окремого рішення, окремого випадку). Для специального (данного) случая, для специальной цели.

9. Adacta.

(ад акта)

«До справи» (прилучити, приєднати). «К делу» (приобщить).

10. Ad ea debeat adaptari ius, quae frequenter eveniunt.

(adeaдебеат адаптарі юс, кве фреквентер евеніунт)

Право повинно бути пристосовне до тих випадків, які зустрічаються часто.

Право должно быть приспособлено к тем случаям, которые встречаются часто.

11. Aequum est neminem cum alterius detrimento et iniuria fieri locugietiorem.

(еквум ест немінем кум альтеріус детріменто ет інюріа фіері

локугиіеціорем)

Справедливість вимагає, щоб ніхто не наживався за рахунок іншого і неправомірно.

Справедливость требует, чтобы никто не обогащался в ущерб другому лицу и неправомерно.

12. Animusiniuriandi.

(анімус інюріанді)

Намір зобідити. Намерение нанести обіду.

13. Aquae »t ignis interdictio, nisi est exilium.

(аквеem ігніс інтердікціо, нізі ест ексіліум)

Заборона користуватися вогнем і водою (вигнання). Запрещение пользоватіся огнем и водой, т. е. изгнание.

14. Argummtaponderantur, nonnumerantur.

(аргумента пондерантур нон нумерантур)

Сила доказів визначається за їх значенням, а не за їх кількістю. Сила доказательств определяется по их значению, а не по количеству.

15. Alimentum.

(аяіментум)

Харч; (харчування) есє необхідне для підтримання існування (звідси — аліменти).

Пища; все необходимое для поддержания существования. Отсюда — алименты.

16. Almamater.

(альма матер)

Мати-годувальниця. Так студента називали свої університети. Мать-кормилица.

17. Alterego.

(альтер его)

Другий я. Близький друг, однодумець, людина, що цілком замінює іншу.

Второе я, другой я. Близкий друг, единомышленник, двойник, человек, вполне заменяющий другого.

18. A posteriori.

(a nocmepiopi)

Внаслідок досліду. Встановлення факту на підставі дослідження. В результате опыта. Это значит — устанавливать какое-либо положение на основе опыта, после исследования вопроса.

19. Apriori.

(а пріорі)

З самого початку, до досліду. Встановлення факту до дослідження питання, до вивчення досліду.

В самом начале, до опыта. Это значит — устанавливать какое-либо положение до исследования вопроса, до изучения опыта.

20. Argumentafalsa.

(аргумента фальса)

Фіктивні докази. Ложные доказательства.

21. Argumentumacontrario.

(аргументум а контраріо)

Доказ від протилежного. Доказательство от противного (противоположного).

22. Argumentumadhominem.

(аргументум ад гомінем)

Аргумент, що грунтується не на фактичних даних, а на симпатії чи антипатії до особи, твердження якої заперечується чи схвалюється; посилання на того, хто стверджує замість аналізу цього твердження по суті.

Довод, обращенный к человеку; аргумент, основанный не на разумных доводах, а на симпатии или антипатии к лицу, утверждение которого оспаривается или одобряется; ссылка на личность утверждающего вместо рассмотрения по существу.

23. Argumentuminvalidum.

(аргументум інвалідум)

Слабкий доказ. Слабое доказательство.

24. Audiaturetalterapars.

(aydiamypemальтера парс)

Хай буде вислухана й інша сторона. Не можна вирішувати судову справу, вислухавши лише одну сторону (обвинувача, позивача) і не вислухавши іншу сторону (обвинуваченого, відповідача). Пусть будет выслушана и другая сторона; нельзя разрешать судебное дело, выслушав только одну сторону (обвинителя, истца) и не выслушав другую сторону (обвиняемого, ответчика).

25. Bis dat   qui cito dat.

(біс дат кві ціто дат)

Вдвічі дає, хто скоро дає, Вдвойне дает, кто скоро дает.

26. Bonafides.

(бона фідес)

Сумлінність, основна вимога при виконанні своїх зобов'язань. Добросовестность.

26а. Malafides.

(мала фідес)

Несумлінність. Недобросовестность.

27. Bonuspaterfamilias.

(бонус патерфамилиас)

Добрий домогосподар (мірило дбайливості у римському праві). Хороший домохозяин.

28. Casumsentitdominus.

(казум сентіт домінус)

Наслідки випадкової загибелі покладаються на її власника. Последствия случайной гибели возлагаются на собственника.

29. Casusanullopraestantur.

(казус а нулъо престантур)

За випадок ніхто не відповідає (з цього загального правила уже римське право знало виняток).

За случай никто не отвечает (из этого общего правила уже римское право знало исключения).

30. Casusbelli.

(казус беллї)

Випадок, що є приводом до війни, причина сварки. Повод к войне, причина ссоры.

31. Casusfederis.

(казус федеріс)

Випадок, при якому вступають в силу зобов'язання, що виникають з союзного договору.

Случай, при котором вступают в силу обязательства, вытекающие из союзного договора.

32. Causacivilis.

(кауза цівіліс)

Цивільна справа. Гражданское дело.

33. Causacriminalis.

(кауза кріміналіс)

Кримінальна справа. Уголовное дело.

34. Causa proxima, non remota spectatur.

(кауза проксіма нон ремота спектатур)

Береться до уваги причина найближча, а не віддалена. Принимается во внимание ближайшая причина, а не отдаленная.

35. Cautioiudicatumsolvi.

(кауціо юдікатум сальві)

Забезпечення виконання рішення (відноситься до іноземців для забезпечення сплати судових витрат у випадку відмовлення в позові). Обеспечение исполнения решения.

36. Caveant consoles, ne quid detrimentіrespublica capiat.

(кавеант консульєс не квід детріменті республіка капіат)

Нехай консули потурбуються про те, щоб держава не мала шкоди (формула введення надзвичайного становища в стародавньому Римі).

Пусть консулы позаботятся о том, чтобы государство не понесло убытки.

37. Caveatemptor.

(кавеат емптор)

Нехай покупець буде обережним. Пусть покупатель будет осмотрителен.

38. Ceterisparibus.

(цетеріс парібус)

За інших рівних (умов). При прочих равных (условиях).

39. Clausularebussicstantibus.

(кляузуля ребус сік стантібус)

Договір зберігає силу, якщо загальні умови залишаються без змін. Договор сохраняет силу, если общие условия остаются без изменения.

40. Conditiosinequanon.

(кондіціо сіне ква нон)

Необхідна умова (за відсутності якої результат не настав би). Необходимое условие (при отсутствии которого не было бы результата).

41. Coactustamenvolui.

(коактус томен волюї)

Будучи змушений, я все ж виявив волю (формула, що відбиває крайній формалізм стародавнього римського права, що визначало дійсним волевиявлення в установленій формі і тоді, коли воно було вимушеним). Будучи принужден, я все таки выразил волю.

42. Confessusproiudicatohabetur.

(конфессус про іюдікато габетур)

Визнання позову рівнозначне присудженню. Учинивший признание считается присужденным (признание иска равносильно присуждению).

43. Contrabonesmores.

(контра бонос морес)

Проти добрих звичаїв. Против добрых нравов.

44. Contra legem facit qui id facit quod lex prohibet, in fraudemvero qui sahis verbissententiam eras circumvenit.

(контралегемфаціт кві ід фаціт квод лєкс прогібет, ін фиаудемверо кві салвіс вербіс сентенціам ейлюс ціркумвеніт)

Проти закону поступає той, хто чинить заборонене законом; в обхід закону поступає той, хто зберігаючи буквузакону, обходить його зміст. Против закона поступает тот, кто совершает запрещенное законом; в обход закона поступает тот, кто сохраняя букву закона, обходит его смысл.

45. Corpasdelicti.

(корпус делікт)

Склад злочину; предмет, що є доказом вчинення злочину (труп убитого, украдена річ).

Состав преступления; предмет, служаиий доказательством совершения преступления (труп убитого, похищенная вещь).

46. Corpus iuris civis.

(корпусюріс цівіс)

Цивільний кодекс. Назва кодексу Юстікіана (528—534 pp.) — визначна пам'ятка римського права.

Свод гражданского права, гражданский кодекс. Название кодекса Юстиниана (528—534 гг.) — крупнейшего памятника римского права.

47. Cuiasрегісulum, tinscommodnm.

(куюс перікулюм тимсюммодум)

Чий ризик — того і вигода. Хто іде на ризик, той і одержує вигоду, якщо буде вдача.

Чей риск, того и выгода. Кто пошел на риск, тот и получит выгоду, если будет удача.

48. Сuiprodest, cuibono?

(куі продест, куі боно?)

Кому це вигідно (питання, яке часто допомагає встановити, хто є злочинцем)? Кому это выгодно?

49. Caiuscommodun, eiuspericulum.

(куюс коммодум, еюс перікулюм)

Чия. вигода, того і ризик. Чья выгода, того и риск.

50. Culpalata, culpalevis.

(кулъпа лята, культ лєвіс)

Груба вина, легка вина. Грубая вина, легкая вина.

51. Culpa lata dole comparatur, culpa lata dolo proxima est.

(кульпа лята долю компаратур, кульпа лята дольо проксіма ест)

Груба необережність (неуважність) дорівнюється до навмисності, дуже близька до умислу. Грубая вина приравнивается к умыслу, очень близка к умыслу.

52. Culpaineligendo, culpaininspiciendo.

(кульпа ін елігендо, кульпа inінспіціендо)

Вина у виборі (помічника чи службовця), вина у недостатньому нагляді (за виконанням ними своїх обов'язків). Звідси виникала іноді відповідальність того, хто обрав собі поганого помічника чи службовця, або хто погано наглядає за своїм помічником. Вина в выборе (помощника или служащего) вина в недостаточном надзоре (за исполнением ими соответствующих обязанностей).

53. Damnumemergens.

(дамнум емергенс)

Позитивні збитки. Положительный ущерб.

54. Dejure.

(де юре)

Юридичне, законно. Юридически, по праву, законно.

55. Defacto.

(де факта)

Фактично; в дійсності. Коли фактичне й юридичне становище не збігаються (розходяться). Визнання будь-якого уряду де факто, на відміну від визнання юридичного, правового. Фактически, на деле, обычно, означает несовпадение фактического и юридического положения.

56. De lege lata, de lege ferenda.

(де лєге лят?а де лєге ференда)

З точки зору чинного закону; з точки зору закону, видання якого є бажаним.

С точки зрения действующего закона; с точки зрения закона, издание которого желательно.

57. Delictum.

(деліктум)

Правопорушення, злочин. Правонарушение, преступление.

58. Delictumcommissionis.

(деліктум комміссіоніс)

Правопорушення, що полягає у вчинку (винувате діяння). Правонарушение, выразившееся в совершении чего-либо (виновное действие).

59. De minimis non carat praetor.

(де мініміс нон курат претор)

Про дріб'язкові справи претор не турбується. О слишком малых делах претор не заботится.

60. Diescertasanetcertasquando.

(diecцертас он emцертас квандо)

Строк, про який відомо, що він наступить, і відомо, коли саме (звичайно, календарний день). Срок, о котором известно, что он наступит и известно, когда именно.

61. Dies certus an sed incertus quando.

(diecцертус ан сед інцертус квандо)

Строк, про який відомо, що він наступить, але невідомо, коли саме, (наприклад, день смерті людини).

Срок, о котором известно, что он наступит, но неизвестно, когда именно.

62. Dies incertas an et quando.

(diec інцгртас ан em квандо)

Строк, про який невідомо, чи він наступить, але відомо, що він міг би наступити (наприклад, досягнення повноліття). Срок, о котором неизвестно, наступит ли он, но известно, когда он мог бы наступить!

63. Dies incertas an et quando.

(diec інцгртас ан em квандо)

Строк (умова), про який невідомо, чи він настане і коли саме (наприклад, страховий випадок, страхування від вогню та іншого стихійного лиха), Срок (условие), о котором неизвестно, наступит ли он, и когда именно.

64. Diesadtuem.

(діес ад тем)

Кінцевий момент строку. Конечный момент срока.

65. Diesaquo.

(діес а кво)

Початковий момент строку. Начальный момент срока.

66. Diesinterpellatprohomine.

(діес інтерпеллят про гоміне)

Буквально:

день нагадує замість людини. Зміст: якщо строк визнано календарним днем, то нагадувати боржнику про виконання не треба.

Буквально:

день напоминает вместо человека.Смысл: если срок обозначен календарным днем, то напоминание должнику об исполнении не требуется.

67.  Dilidentia quam in rebus suis.

(ділігенція квам ін ребус суіс)

Турботливість, як про свої справи. Заботливость, как о своих делах.

68. Diligentia qualem diligentissimus pater familias adhibet.

(ділігенція квалєм ділігентіссімус патер фаміліас адгібет)

Дбайливість ретельного господаря. Заботливость усерднейшего хозяина.

69. Divideetimpera.

(дівіде emімпера)

Поділяй і владарюй (принцип римських завойовників): організуй ворожнечу серед своїх противників і перемагай 'їх поодинці. Разделяй и властвуй.

70.

Do ut des; do ut facias; facio ut des; facio ut facias.

(do ym dec; до ут фаціас; фаціо ут dec; фаціо ут фаціас)

Даю, щоб ти дав; даю, шоб ти зробив; роблю, щоб ти дав; роблю, щоб ти зробив. Принцип взаємності у цивільному обігу при укладанні угод, а також визнання взаємних послуг. Даю, чтобы ты дал; даю, чтобы ты сделал; делаю, чтобы ты дал; делаю, чтобы ты сделал.

71. Duralex, sedlex.

(дура лєкс, сед лєкс)

Суворий закон, але закон, і його належить неухильно виконувати. Суров закон, но закон, и его надо неуклонно выполнять.

72. Eiincumbit probatcio, qui dicit, non qui negat.

(eiінкумбіт пробаціо кві діціт, нон кві негат)

Тягар доказування лежить на тому, хто стверджує, а не на тому, хто заперечує.

Бремя доказывания лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.

73. Eius estnolle qui potest velle.

(еюс ест ноллє кві потеcт веллє)

Висловити небажання може той, хто вправі висловлювати бажання. Выразить нежелание вправе тот, кто вправе выразить желание.

74. Errorfacti, erroriuris.

(eppopфакті, еррор юріс)

Помилка в факті, помилка в праві. Ошибка в факте, ошибка в праве.

75. Ех.

(екс)

Вживається в розумінні «колишній» Употребляется в смысле «бывший».

76. Exaequoetbono.

(екс екво emбоно)

За справедливістю, а не за формальним законом. По справедливости, а не по формальному закону.

77. Exceptiodoligeneralis.

(екцепціо долі генераліс)

Заперечення про несумлінність. Возражение о недобросовестности.

78. Exequatur.

(ексекватур)

Розпорядження суду про виконання рішення іноземного'Ь'уду; згода держави на здійснення консулом іноземної держави своїх обов'язків.

Распоряжение суда об исполнении решения иностранного суда; согласие государства на осуществление консулом иностранного государства своих обязанностей.

79. Exofficio.

(екс оффіціо)

За обов'язком, в силу службового обов'язку (суду чи іншої службової особи), з обов'язку служби, незалежно від прохання сторін (прокурор порушує кримінальну справу незалежно від скарги потерпілого, крім справ приватного звинувачення). По обязанности, в силу служебного долга (суда или иного должностного лица), по долгу службы, независимо от просьбы сторон.

80. Expressisverbis.

(експрессіс вербіс)

Позитивно переданими словами. Положительно выраженными словами.

81. Factaconcludentia.

(факта конклюденціа)

Факти, з яких можна зробити правовий висновок («конклюдентні факти»). Факты, из которых можно сделать правовой вывод («конклюдентные факты»).

82. Fiatiustitia, pereatmundus.

(фіат юстіціа, переат мундус)

Хай здійсниться правосуддя, хоч би й світ загинув. Да свершится правосудие, хотя бы мир погиб.

83. Fide, sedcui, vide.

(фіде, сед куі, віде)

Довіряй, але дивись кому. Доверяй, но смотри кому.

84. Flagrantedelictocomprehensi.

(флягранте делікто компрегенсі)

Впіймані на місці злочину. Застигнутые на месте преступления.

85. Forum.

(форум)

Центральна площа у Римі, на якій був ринок і урядові установи, в тому числі й суд.

Центральная площадь в Риме, на которой размещался рынок, а также правительственные учреждения, в том числе и суд.

86. Fur semper moran facere videtur.

(фур семпер морам фацере відетур)

Злодій завжди вважається в прострочці (щодо повернення вкраденої речі і відповідальності за її цілість).

Вор всегда считается находящимся в просрочке (в отношении возвращения украденной вещи и ответственности за ее целость).

87. Furtummanifestum.

(фуртум маніфестум)

Кража, при якій злодій спійманий з краденим (на гарячому). Кража, при которой вор пойман с поличным.

88. Furtumnес manifestum.

(фуртум нек маніфестуй)

Кража, при якій злодій з краденим (на гарячому) не спійманий. Кража, при которой вор с поличным не пойман.

89. Genus perire non censetur.

(генусперіре нон ценсетур)

Рід речей, втрата яких не визнається (до речей визначених родовими ознаками, що мають бути передані кредитору, правило про неможливість виконання у випадку загибелі речі не застосовується). Род вещей не погибает (к вещам, которые определяются родовыми признаками, предназначенными к передаче кредитору, не применяется правило о невозможности исполнения в случае гибели вещи).

90. Hereditasiacens.

(гередітас яценс)

«Лежача спадщина» — спадщина в період між смертю спадкодавця і прийняттям спадщини спадкоємцем.

«Лежачеє наследство» - наследство в период между смертью и принятием наследства наследником.

91. Hereditaspersonamdefuntisustinte.

(гередітас персонам дефунті сустінте)

Спадщина продовжує особу померлого. Наследство продолжает личность умершего.

92. Ignorantiaiurisnеminemexcusat.

(ігнорація юріс немiнемекскузат)

Невідання закону нікого не вибачає. Не можна покладатися на незнання закону.

Неведение закона никогда не извиняет; нельзя отговариваться незнанием закона.

93. Ignorantia non est argumentum.

(ігноранціа нон естаргументум)

Незнання не є доказом; з того, що будь-кому факт не відомий, не можна робити висновку, що він не існує. Незнание не есть доказательство.

94. Ignorantiaiurisnocet, ignorantiafactinonnocet.

(ігноранціа topicноцет, ігноранціа факті нон ноцет)

Незнання закону шкодить, незнання факту не шкодить. Незнание закона вредит, незнание факта не вредит.

95. Inabstracto.

(ін абстракто)

Відірвано, у відриві від даного конкретного випадку. Отвлеченно, отвлекаясь от данного конкретного случая.

96. Inсогроге.

(ін корпоре)

У повному складі (зібралися усі члени    суду, колега, правління, ради). В полном составе.

97. Infraedemlegis.

(ін фраудем лєгіс)

В обхід закону, порушуючи закон. В обход закона, в нарушение закона.

98. Implicite.

(імпліціте)

За змістом. По смыслу.

99. Impossibilliumnullaestobligatio.

(імпоссібиллум нулла ест облігаціо)

Зобов'язання виконувати неможливо, бо воно нікчемне. Обязательство исполнять невозможно, ибо оно ничтожно.

100. Incivileest, nisitotalegeperspecta, unaaliquaparticulaeiaspropositaiudicarevelrespondere.

(інцівілє ест, нізі тота лєге перспекта, уна аліква партікула еюспропозіта юдікаре вель респондере)

Неправильно, не розглянувши закону в цілому, висловлювати міркування або давати висновок, зупиняючись на якійсь частині закону. Неправильно, не рассмотрев закона в целом, вынести суждение или дать заключение, остановившись на какой-либо части закона.

101. In dubio pro reo.

(ін дубіо про рео)

У випадку сумніву справа вирішується на користь підсудного чи відповідача. В случае сомнения дело решается в пользу подсудимого или ответчика.

102. Inservumomnialicent.

(ін сервим омніа ліцент)

У відношенні раба все дозволено. В отношении раба все позволено.

103. Inter arma leges silent.

(інтер арма лєгес сілент)

Коли гримлять гармати (під час війни), закони мовчать. Когда гремит оружие (во время войны), законы молчат.

104. Ipsoiure.

(incoюре)

В силу самого закону, автоматично, без необхідності в будь-яких заявах, діянні та т. п. актах.

В силу самого закона, автоматически, без необходимости в каком-либо специальном заявлении, действии и т. п. акте.

105. Ipsofacto.

(іпсо факта)

В силу самого факта. В силу самого факта.

106. Juranovitcuria.

(юра новіт куріа)

Суд (сам) знає закони (сторони в процесі не зобов'язані доказувати зміст законів). Суд (сам) знает законы.

107. Juris praecepta sunt haec: boneste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere.

(юріс праесепта сунт гек: гонесте вівереальтерум нон лєдере,суум куікве трібуере)

Упередження права таке: чесно жити, іншого не зобіжати, кожному віддавати належне.

Предписание права следующие: честно жить, другого не обижать, каждому воздавать должное.

108. Jus est ars boni et aequi.

(юс ест арсбоні ет екві)

Право є мистецтво добра і справедливості. Право есть искусство добра и справедливости.

109. Juspublicumprivatorumpactismutarinonpotest.

(юс

публікум пріваторум пактіс мутарі нон потеcт)

Публічне право не може бути замінено угодами приватних осіб. Публичное право не может быть изменено соглашениями частных лиц.

110. Juscogens.

(юс

когенс)

Примусові норми права, обов'язкові для сторін. Императивные нормы права, обязательные для сторон.

111. Jusdispositium.

(юс

діспозіціум)

Норма права, що дає право сторонам визначати 'їхні права й обов'язки за згодою.

Диспозитивная норма права, предоставляющая сторонам определять их права и обязанности по их согласию.

112. Justadionis.

(юс тадіоніс)

Право на рівну відплату (помсту) «око за око». Право на равное возмездие «око за око».

113. Jusutendietabutendi.

(юс утенді ет абутенді)

Право користування і зловживання (право обмеженого розпорядження своєю власністю) за римським правом. Право пользования и распоряжения.

114. Justustitulus.

(юстус тітулюс)

Законна правооснова. Законное правооснование.

115. Jus vitae асnecis, dominis in servos vitae necisque. Patribus in liberos.

(юс віте ак неціc,  домініс ін сервос віте неціскве. патрібус ін ліберос)

Право розпорядження життям і смертю; в Давньому Римі, як і в інших рабовласницьких державах, у рабовласників була влада над життям і смертю рабів; у батьків — над життям і смертю дітей. Право распоряжения жизнью и смертью.

116. Lexfori.

(лєкс форі)

Закон суду, тобто тієї держави, органом якої є даний суд. Закон суда, т. е. того государства, органом которого является данный суд.

117. Laesiomaiestatis.

(лезіо маєстатіс)

«Образа величності» (римського народу), так називались у Римі найважливіші державні злочини. «Оскорбление величества» (римского народа).

118. Lapsus.

(ляпсус)

Помилка, промах. Ошибка, промах.

119.  Lapsuslinguae.

(ляпсус лінгве)

Помилка в вимові, обмовка (при викладенні правильної думки допущено неправильний вираз). Ошибка языка, т. е. обмолвка.

120. Lex.

(лєкс)

Закон (звідси — легальний, тобто законний). Закон (отсюда — легальный, т. е. законный).

121. Legembrevemesseoportet.

(лєгем бревем ecceonopmem)

Закон повинен бути коротким. Закон должен быть краток.

122. Legjs virtum haec est: imperare, vetare, permittere, punire.

(лєгіс віртум гек ест; імпераре, ветаре, пермітере, пуніре)

Призначення закону полягає в тому, щоб наказувати, забороняти, дозволяти, карати.

Назначение закона состоит в том, чтобы приказывать, запрещать, разрешать, наказывать.

123. Legitimatio ad causam.

(лєгітімаціо адкаузам)

Легітимація для участі в справі; наявність права бути належним позивачем або належним відповідачем у конкретній справі. Легитимация для участия в деле; наличие права быть надлежащим истцом или надлежащим ответчиком по данному делу.

124.  Legitimatiopersubsequensmatrimonium.

(лєгітімаціо пер субсеквенс матрімоніум)

Узаконення шляхом наступного шлюбу. Узаконение путем последующего брака.

125. Lex  est quod populus iubet atque constituit.

(пекс ест квод популюс юбет аткве констітуіт)

Закон — це те, що народ наказує і встановлює. Закон — это то, что народ приказывает и устанавливает.

126. Lex posterior derogat priori. Quae postea geruntur prioribusderogant.

(лєкс постеріор дерогат пріорі. Кве постеа герунтур пріорібус дерогант)

Останнім законом скасовується попередній ранній. Пізнішою угодою скасовується попередня.

Последним законом отменяется предыдущий ранний. Позднейшей сделкой отменяется предшествующая.

127.Lex recte facere iubet, vetat delinquere.

(лєкс ректе фацере юбет ветат, делінквере)

Закон наказує чинити правильно і забороняє протиправні дії. Закон приказывает поступать правильно и запрещает противоправные действия.

128. Lexspecialisderogatgenerai.

(лєкс спеціаліс дерогат генералі)

Спеціальний закон касує діяння (в конкретній справі) загального закону.

Специальный закон отменяет действие (для данного дела) общего закона.

129. Locus regit actum.

(льокус регіт актум)

Місце керує актом; форма акту обговорюється по законах місця його вчинення.

Место управляет актом; форма сделки определяется законом места ее совершения.

130.  Lucrumcessans.

(люкрум цессанс)

Втрачена вигода. Упущенная выгода.

131. Magisutraleat.

(магіс ут   валєат)

У випадку сумніву належить схилятись до такого тлумачення, за яким угода зберігає силу.

В случае сомнения надо склониться к такому толкованию, при котором сделка сохраняет силу.

132. Male iure nostro uti non dcbemus.

(мале юре ностро уті нон дебемус)

Ми не повинні зле користуватися нашим правом. Мы не должны дурно пользоваться нашим правом.

133. Malitiisnonestindulgendum.

(маліцііс нон ест індульгендум)

Не слід потурати зловживанню (своїм правом). Не следует потворствовать злоупотреблению (своим правом).

134. Manifestum non eget probatione.

(маніфестум нон егет пробаціоне)

Очевидне не потребує доказів. Очевидное не нуждается в доказательствах.

135. Маnu militari.

(ману мілітарі)

Військовою силою; застосуванням збройних сил держаь. Военной силой; с применением вооруженных сил государства.

136. Maxime in iure aequitas spectanda est.

(максіме ін юре еквітас спектанда ест)

У праві необхідно звертати особливу увагу на справедливість. В праве нужно в огромной мере обращать внимание на справедливость.

137. Меа culpa.

(меа кульпа)

Моя вина. Моя вина.

138. Меlіог est causa possidentis.

(меліор ест кауза поссідентіс)

Становище того, хто володіє, краще; в судовому процесі про право власності тягар доказування лежить не на ньому. Положение владеющего лучше; в судебном процессе о праве собственности бремя доказывания лежит не на нем.

139. Mensгеа.

(менc pea)

Винуватий намір. Виновное намерение.

140. Mementoшогі.

(мементо морі)

Пам'ятай про смерть, або інакше: пам'ятай, що ти смертний. Помни о смерти, или иначе: помни, что ты смертен.

141. Mobiliaossibusingebrent.

(мобіліа оссібус інгебрент)

Рухомість прикріплена до кісток; до правовідносин по рухомості застосовується закон, якому підкоряється власник. Движимость прикреплена к костям.

142. Mobiliapersonamsequentur.

(мобіліа персонам секвентур)

Рухомість іде за особою. Движимость следует за лицом.

143. Modusvivendi.

(модус вівенді)

Спосіб життя; у праві — фактичний порядок взаємин, установлений за взаємною згодою. Образ жизни.

144. Мога obligatioperpetuatur.

(мора облігаціoперпетуатур)

Внаслідок прострочки зобов'язання увічнюється (на того, хто прострочує, падає ризик випадкової загибелі речі). В результате просрочки обязательство увековечивается.

145. Mutatismutandis.

(мутатіс мутандіс)

Із внесенням відповідних змін і поправок. Внеся соответствующие изменения и поправки.

146. Nasciturus pro іаm nato habetur,quotieks de commodis eiusagitur.

(насцітурус про ям нато габетур, квоціекс де коммодіс еюс агітур)

Зачата дитина приймається за народжену, оскільки мова йде про її вигоду.

Зачатый ребенок принимается за уже родившегося, поскольку речь идет о его выгоде.

147. Ne bis de eadem re sit actio.

(не біс де еадем ре сит акціо)

Не можна двічі заявляти позов в одній і тій самій справі. Нельзя два раза предъявлять иск по одному и тому же делу.

148, Necessitas probandi mcumbit ei qui agit.

(нецессітас пробанді інкумбіт еі кві агіт)

Необхідність доказування лягає на позивача. Необходимость доказывания лежит на истце.

149. Nemoexsuodelictomelioremsuamconditionemfacerepotest.

(немо екс суо делікто меліорем суам кондіціонем фацере потеcт)

Ніхто не може поліпшувати своє становище своїм же правопорушенням.

Никто не может улучшать свое положение своим же правонарушением.

150. Nemo ignorantia ioris recusare potest.

(немо ігноранціа юріс рекузаре потеcт)

Ніхто не може відговорюватися незнанням закону; не можна виправдовуватися при порушенні закону посиланням на те, що правопорушник не був обізнаний із законом. Никто не может отговариваться незнанием закона.

151. Nemoudexincausasua.

(немо юдекс ін кауза суа)

Ніхто не суддя у своїй власній справі. Никто не судья в своем собственном деле.

152. Nemoplusiurisadaliumtransferepotestquamipsehaberet.

(немо плюс юріс ад аліум трансфере потеcт там іпсе габерет)

Ніхто не може передати другому більше прав, ніж міг би мати сам. Кикто не может передать другому больше прав, чем сам имел.

153. Nihil conscnsum tarn contrarium est, quam vis atque metus.

(кігіль консенсум там контраріум ест, там віс аткве метус)

Ніщо так не суперечить згоді, як насильство і загроза. Ничто так не противоречит согласию, как насилие и угроза.

154. Nonbisinidem.

(нон біс ін ідем)

Не можна даічі карати за один і той самий злочин. Нельзя дважды наказывать за одно и то же преступление.

155. Non exemplis sed legibus iudicandum.

(нон екземпліс сед легібус юдікандум)

Судити треба не за попередніми прикладами, а за законом. Судить надо не по примерам, а по закону.

156. Nonexopinionibussingulornm, sedех соmmuniusunominaexaudiridebent.

(нон екс опініонібус сінгульорум, сед екс коммуні узу номіна ексаудірі дебент)

Слова належить розуміти не у відповідності з міркуванням окремих осіб, а у відповідності до загального слововжитку. Слова следует понимать не в соответствии с мнением отдельных лиц, а в соответствии с общепринятым словоупотреблением.

157. Non оmnеquod licet honestum est.

(нон омне квод ліцет гонестум ест)

Не все, що дозволено, почесне. Не все, что позволено, достойно уважения.

158. Nonexregulaiussumatur, sedexiurequodest, regulafiat.

(нон екс регуля юс суматур, сед екс юре квод ест, регуля фіат)

Право виводиться не з теоретично сформульованого правила, але з існуючого права виникає таке правило.

Право выводится не из теоретически сформулированного правила, но из существующего права возникает такое правило.

159. Nuptiae sunt coniunctio maris et feminae en consortium omnis vitae,divini et humani iuris communicatio.

(нупціе сунт коньюнкціо маріс ет феміне em консорціум омніс віте,дівіні ет гумані юріс коммунікаціо)

Шлюб є союз чоловіка і жінки, спільність долі при всіх обставинах життя, єднання в божезькому і людському праві. Брак есть союз мужчины и женщины, общность судьбы при всех обстоятельствах жизни, единение в божественном и человеческом праве.

160. Nullum crimen, nulla poena sine lege.

(нуллюм крімен, нулля пена сіне леге)

Нема злочину, нема покарання, якщо вони не передбачені в законах.

Нет преступления, нет наказания, если они не предусмотрены законами.

161. Nuptias facit consensus.

(нупціас фаціт консенсус)

Шлюб учиняється за згодою тих, хто в нього вступає; згода тих, хто вступає в шлюб, є обов'язковою умовою його дійсності. Брак совершается по соглашению вступающих в него.

162. Obiterdictum.

(обітар діктум)

Сказано мимохідь; думка, висловлена у вирішенні попутно, а не у вигляді вирішального мотиву. Сказанное мимоходом.

163. Onusprobandi.

(онус пробанді)

Обов'язок (тягар) доказування. Бремя доказывания.

164. Onusprofendi.

(онус nрофенді)

Тягар (обов'язок) ствердження. Бремя утверждения.

165. Optima est iegum interpres consuetude.

(оптіма ест легум інтерпрес консеетудо)

Звичай — кращий тлумач закону. Обычай — лучший толкователь закона.

166. Pactasuntservanda.

(пакта сунт серванда)

Договори треба виконувати. Договоры нужно соблюдать.

167. Parinparemnоnhabetiurisdictionem.

(пар ін парем нон габет юрісдікціонем)

Рівний проти рівного не мають юрисдикції (принцип судового імунітету іноземної держави). Равный против равного не имеет юрисдикции.

168. Paterfamilies.

(патер фаміліас)

Батько родини, глава сім'ї. Отец семейства, глава семьи.

169. Paxquaerendaest.

(пакc кваренда ест)

Треба шукати миру. Нужно искать мир.

170.Periculum est in mora.

(перікулюм ест ін мора)

Прогаяння зв'язано з ризиком. Промедление связано с риском.

171. Perfasас nefas, perfasomneetnefas.

(пер фас ак нефас, пер фас омне ет нефас)

Всякими правдами і неправдами. Всякими правдами и неправдами.

172. Personagrata.

(персона грата )

Особа, що користується особливою повагою. Уважаемое лицо.

173. Persona non grata.

(персона нон грата)

Особа, що не заслуговує довіри, небажана особа. Нежелательное лицо.

174.Postfactum.

(пост фактум)

Після події. Після того, як щось уже зроблено і його неможливо

ЗМІНИТИ.

После совершения факта.

175.Plus est in re quam in existimatione mentis.

(плюс ест ін реквамін ексістімаціоне ментіс)

Більше значення має реальне становище, ніж уявлення про нього. Большее значение имеет реальное положение, чем представление о нем.

176. PraesumptioJuris.

(презумпцій юріс)

Спростована презумпція (припущення, що діє, поки не буде спростовано). Опровержимая презумпция.

Praesumptioiurisetdeiure.

(презумпцій юріс вт де  юре)

Неспростована презумпція. Неопровержимая презумпция.

177.Princepslegibussolutus.

(прінцепс лєгібус солютус)

Принцип, вилучений з-під дії законів (принцип сприйнятий від римських імператорів абсолютною монархією). Принцип изъят из-под действия закона.

178. Prioratquepotentiorestquamvoxmensdicentis.

(пріор аткве потенціор ест там вокс мене діцентіс)

Думка того, хто говорить, важливіша за його слова. Мысль говорящего важнее, чем его слова.

179. Priortemporepotioriure.

(пріор темпоре поціор юре)

Перший за часом — сильніший за правом. Первый по времени — сильнейший по праву.

180. Primafacie.

(пріма фаціе)

З першого погляду, судячи з зовнішнього вигляду явища. С первого взгляда, судя по внешнему виду явлений.

181. Primus inter pares.

(прімус інтер парес)

Перший серед рівних. Так називав себе римський імператор Август, бажаючи надати своєму правлінню видимість республіканського ладу. Первый среди равных.

182. Prodomosua.

(про домо суа)

На захист свого дому (з особистого питання, що стосується лише даної особи). В защиту своего дома.

183. Proetcontra.

(про emконтра)

За і проти; всебічне обговорення (мається на увазі обговорення всіх точок зору, всіх доводів за і проти). За и против.

184. Proforma.

(про форма)

Заради форми (звідси: проформа — лише формальність). Ради формы.

185. Punitur non solum quia peccatur, sed ne peccatur.

(пунітур нон солюм квіа пеккатур, сед не пеккатур)

Покарання накладається не тільки тому, що є провина, а для того, щоб надалі не було провини.

Наказание налагается не только потому, что совершен проступок, а для того, чтобы впредь не совершалось проступков.

186. Quaestiofacti.

(квесціо факті)

Питання факту. Вопрос факта.

187. Quaestioiuris.

(квесціо юріс)

Питання права. Вопрос права.

188. Quasi.

(квазі)

Нібито, в дійсності (наприклад, квазінауковий — науковий лише за видимістю) Как-будто, в действительности.

Quiproquo.

(кві про кеб)

Одне замість іншого; плутанина, непорозуміння. Одно вместо другого.

189. Quidigitius, digitiudicium.

(кві дігіт юс, дігіт юдіціум)

Хто обирає (належне застосуванню) право, той обирає й місце підсудності.

Кто выбирает (подлежащее применению)право, тот выбирает и место подсудности.

190. Qui errat consentire non videtur.

(кві еррат консентіре нон відетур)

Хто помиляється, той не вважається таким, що дав згоду. Кто заблуждается, тот не считается давшим согласие.

191. Quiparumdiligentemsibisociumadquirit, desequeridebet.

(кві парум делігентем сібі соціум адквіріт, де се квері дебет)

Хто обирає собі недбайливого учасника в спільній справі, той має надіятись лише на себе.

Кто выбирает себе нерадивого участника в общем деле, тот должен пенять сам на себя.

192. Qui suo iure utitur, neminem laedit,

(кві суоюреутітур немінем лєдіт)

Хто користується своїм правом, той нічиїх інтересів не порушує. Кто пользуется своим правом, тот ничьих интересов не нарушает.

193. Quitacetconsentirevidetur.

(кві тацет консентіре відетур)

Мовчання — знак згоди. Молчание — знак согласия.

194. Qui tacet non utique fatetur: sed verum est enm non negare.

(кві тацет но утікве фатетур: сед верум ест еум нон негаре)

Хто мовчить, той   цим самим ще не признається, але відомо те, що він не заперечує.

Кто молчит, тот тем самым еще не признается, но верно то, что он не отрицает.

195. Quis, quid, ubi, quibus auxiliis, cur, quomodo, quando.

(квіс, квід, убі, квібус ауксілііс, кур, квомодо, квандо)

Хто, що, де, за чиєю допомогою, чому, яким чином, коли; питання, які ставили перед собою особи, що розслідували злочин. Кто, что, где, с чьей помощью, почему, каким образом, когда

196. Quodprincipiplacuit, legishabetvigorem.

(квод прінціпі плакуіт, лєгіс габет вігорем)

Що угодно принципу, то має силу закону. Что угодно принципу, то имеет силу закона.

197. Ratiodecidendi.

(раціо деціденді)

Основа рішення. Основание решения.

198. Ratiolegs.

(раціо лєгіс)

Основа закону. Основание закона.

199. Ratihabitio mandate comparator.

(ратігабіціо мандате компаратур)

Наступне схвалення дорівнюється до уповноваження. Последующее одобрение приравнивается к полномочию.

200. Reformatioіn peius.

(реформацій ін пеюс)

Зміна до гіршого (заборона застосування вищою інстанцією більш суворої санкції в справі, що розглядається за скаргою засудженого). Изменение к худшему.

201. Rerum perpetue similiter iudicatarum auctoritas vim legis obtineredebet.

(рерум перпетуе сімілітер юдікатарум аукторітас вім лєгіс обтінередебет}

Авторитет судових рішень у справах, що постійно вирішуються однаково, повинен мати силу закону.

Авторитет судебных решений по делам, постоянно решаемым одинаково, должен иметь силу закона.

202. Res habilis, titulus, fides, possessio, tempus.

(pec габіліс, тітулюс, фідес, поссессіо, темпус)

Реквізити набувальної давнини: здатна бути набутою за давниною річ, правомочність, сумлінність, володіння, закінчення певного строку. Реквизиты приобретальной давности: способный быть приобретенный за давностью предмет, правомочность, владение, истечение определенного срока.

203. Resextracommercium.

(pecекстра коммерціум)

Речі, вилучені з обігу. Вещи, изъятые из оборота.

204. Resincommercio.

(pecін комерції)

Речі, що можуть бути предметом угод. Вещи, могущие быть предметом сделок.

205. Res ipsa loquitur.

(pec inca льоквітур)

Справа говорить сама за себе; не потребує подальших доказів. Дело говорит само за себя; не требует дальнейших доказательств.

206. Res inter alios acta alteri non nocet.

(pecінтер аліос акта альтері нон ноцеm)

Рішення в справі між двома особами не шкодить третій особі. Решение по делу между двумя лицами не вредит третьему лицу.

207. Res iudicata pro veritate accipitur (habetur).

(pec юдіката про верітате акціпітур (габетур)

Судове рішення приймається як істинне. Судебное решение принимается за истину.

208. Resnulliusceditprimooccupanti.

(pecнулліус цедіт прімо оккупантi)

Річ нічийна стає власністю того, хто її перший захопить. Вещь ничья становится собственностью того, кто ее захватит.

209. Restitutioinintegrum.

(рестітуціо ін інтегрум)

Відновлення в попередній стан. Восстановление в первоначальное положение.

210. Reusinexceptionefitactor.

(реус ін ексцепціоне фіт актор)

У відношенні заперечення проти позову відповідач стає позивачем (тобто на нюго покладається обов'язок доказування його заперечень). В отношении возражения протав иска ответчик становится истцом (на него ложится бремя доказывания его возражений).

211. Salus populi suprema lex esto.

(салюс популі супрема лєкс есто)

Добробут народу нехай буде вищим законом. Благо народа пусть будет высшим законом.

212. Salvarerumsubstantia.

(сальва рерум субстанцій)

Із збереженням недоторканності суті речей (таким, наприклад, є обов'язок пожиттєвого користувача, наймача). С сохранением в неприкосновенности сущности вещей.

213. Scirelegesnonhocestverbaearumtenere, sedvimacpotestatem.

(сціре лєгес нон гок ест верба еарум тенере, сед вім ак потестатем)

Знання законів полягає не в тому, щоб триматися за їх букву, а в тому, щоб розуміти їх зміст і значення.

Знание законов состоит не в том, чтобы держаться за их букву, а в том, чтобы понимать их смысл и значение.

214. Semel heres, semper heres.

(семельгерес, семпергерес)

Раз спадкоємець — завжди спадкоємець (від прийняття спадщини не можна відмовитися). Единожды наследник — всегда наследник.

215. Servipronullishabentur.

(серві про нулліс габентур)

Раби вважаються ніким (тобто, раб не визнається особою). Рабы считаются никем.

216. Serviressunt.

(серві pecсунт)

Раби суть речі. Рабы суть вещи.

217. Si vis pacem, para bellura.

(ci виc пацем, пара беллум)

Якщо хочеш миру, готуйся до війни (ця формула часто вживається в деяких країнах для виправдання мілітаристської гонки озброєння і підготовки до агресивної війни). Если хочешь мира, готовься к войне.

218. Societasleonina.

(соціетас лєоніна)

«Лев'яче товариство» (учасник якого отримує значно більшу долю прибутку, ніж його вклад). «Львиное товарищество».

219. Staredecisis.

(старе децісіс)

Дотримуватися того, що вирішено раніше. Придерживаться того, что решено раньше.

220. Rebusiudicatisstandumest.

(ребус юдікатіс стандум ест)

Належить дотримуватися рішень, що відбулися. Надо придерживаться состоявшихся решений.

221. Statusquo.

(статус   кво)

Становище на теперішній час. Положение на настоящий момент.

222. Statusquoante(bellum).

(статус кво анте (беллюм)

Становище на час, що передував (початкові війни). Положение, на момент, предшествовавший (началу войны).

223. Strictoiure.

(стрікто юре)

За суворим правом. По строгому праву.

224. Suigeneris.

(суі генеріс)

1) Свого роду.

1) Своего рода.

2) Договір, що не підходить під установлені типи договорів. 2) Договор, не подходящий под установленные договорные типы.

225. Summumius— snmmainiuria.

(суммум юс — сумма інюріа)

Вище право — вища несправедливість (право, доведене до крайнього формалізму, призводить до безправності). Высшее право — высшая несправедливость.

226. Talioesto.

(таліо есто)

Відплата за принципом таліона «око за око». Возмездие по принципу талиона «око за око».

227. Testimoniumpaupertatis.

(тестімоніум паупертатіс)

Свідоцтво бідності (вживається в розумінні недоумства). Свидетельство бедности.

228. Testisunus, testisnuleus.

(mecmicунус, тестіс нуллюс)

Один свідок — не свідок. Один свидетель — не свидетель.

229. Testis oculatus pluris est quam auditi decem.

(mecmic окулятус плюріс ест квам аудіті децем)

Один свідок більше вартий, ніж десять осіб, які (лише) чули. Один очевидец стоит больше, чем десять людей, которые (только) слышали.

230. Tresfaciuntcollegium.

(трес фаціунт колегіум)

Троє складають колегію. Трое составляют коллегию.

231. Uberrimaefideicontractus.

(уберріме фідеі контрактус)

Договір, що вимагає найвищої сумлінності (відноситься, як правило, до договору страхування). Договор, требующий наивысшей добросовестности.

232. Ubicademlegjsratio, ibieademlegisdispositio.

(убі цадем легіс раціо, ібі еадем лєгіс діспозіціо)

Там, де однакові підстави закону, там і постанови закону мають бути однаковими.

Там, где одинаковые основания закона, там и постановления закона должны быть одинаковыми.

233. Ubi tu Gaius, ibi ego Gaia.

(убі ту Гаюс, ібі его Гая)

Де ти — Гай, там і я — Гая (цим підкреслюється залежність жінки від чоловіка). Где ты — Гай, там и я — Гайя.

234. Ubiius, ibiremedium.

(убі юс, ібі ремедіум)

Де є право, там є і його захист. Где есть право, там есть и его защита.

235. Ubi meam rem invenio, ibi earn vindico.

(убі меамремінвеніо, ібі еан віндіко)

Де знаходжу свою річ, там я її віндікую (заявляю позов про її витребування). Где я нахожу свою вещь, там я ее виндицирую.

236. Ultravires.

(ултра віреє)

За межами сил, засобів (за межами повноважень). Наприклад, відповідальність спадкоємця за зобов'язання спадкувача понад вартість спадкового майна, у випадку не установленої угоди. За пределами сил, средств.

237. Veto.

(вето)

Забороняю (означає право накладати заборону на прийнятий закон). Запрещаю.

238. Vimvirepellerelicet.

(вім ві репеллере ліцет)

Насильство (неправомірне) дозволяється відбивати силою. Насилие (неправомерное) разрешается отражать силой.

239. Vismaior.

(віс майор)

Непереборна сила (пожежа, повінь, землетрус та ін. звільняють

сторону від  відповідальності за втрату майна за договором). Непреодолимая сила.

240. Volenti non fit iniuria.

(волєнті нон фіт інюріа)

Нема образи тому, хто сам цього захотів. Нет обиды тому, кто сам того захотел.

241. Voluntatempotiuisquamverbaconsiderarioportet.

(волюнтатем потіус там верба консідерарі опортет)

Слід звернути увагу більше на волю (сторін), ніж на їхні слова. Нужно обращать внимание больше на волю (сторон), чем на их слова.

242. Volens nolens.

(волєнс нолєнс)

Хочеш, не хочеш (волею, неволею). Хочешь не хочешь (волей, неволей).

Завдання

1. На одному з практичних занять проведіть гру «Допитливі і кмітливі» для кращого засвоєння українських прислів'їв та приказок.

2. Підберіть крилаті латинські вислови, які можна використати в курсових і дипломних роботах з кримінального, цивільного, трудового, сімейного, спадкового та інших галузей права.

3. Випишіть юридичні афоризми, які можна використати у судовій промові в кримінальному та цивільному судочинстві.

4. Випишіть юридичні афоризми, які можна використати у цивільному й адміністративному судочинстві.

5. Проведіть вікторину знавців юридичних афоризмів на практичних заняттях з латинської мови, римського права.

6. Проведіть ігрове заняття «Адвокати і прокурори» для кращого засвоєння юридичних афоризмів