ПЕРЕДМОВА

К оглавлению
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 

Сучасний етап розвитку людської цивілізації посилює вимоги до наукової компетентності фахівця з вищою освітою. Він повинен уміти творчо мислити, самостійно поповнювати свої знання, орієнтуватися у бурхливому потоці наукової інформації. Необхідність підвищення рівня наукової підготовки є характерною ознакою сьогодення і в галузі професійної педагогічної діяльності. Безперечно, педагогіка вищої школи здатна забезпечити науковий підхід до сучасного навчального процесу, визначити його закономірності, а також виявити найбільш оптимальні форми, методи, засоби навчання і виховання особистості у вищій школі. З цією метою розроблений навчально-методичний посібник із педагогічної майстерності, призначений для магістрів, молодих викладачів вищих навчальних закладів, які вивчають основні проблеми організації та проведення навчально-виховного процесу у вищій школі на сучасному етапі розвитку українського суспільства і спільного європейського освітнього простору. У посібнику зроблено спробу розглянути найбільш важливі питання педагогічної майстерності з нових точок зору: гуманізації, демократизації та національної і полікультурної спрямованості педагогічного процесу вищої школи. У навчально-методичному посібнику висвітлено також питання інформаційних ресурсів та комп’ютерної підтримки навчального процесу; інноваційних технологій навчання, зокрема, деяких аспектів модульної технології, діагностики та оцінювання досягнень студентів у процесі навчання.

Посібник містить методичні рекомендації, завдання, перелік педагогічних джерел і додатки, які, на нашу думку, допоможуть студентам-магістрам, молодим викладачам вищої школи, а також аспірантам опанувати курс «Методика викладання, педагогіка та психологія вищої освіти».

Усім зацікавленим такий курс дозволить у подальшій педагогічній діяльності удосконалити навчальний процес, зрозуміти значущість педагогічної професії, специфіку викладацької діяльності, опанувати механізми використання особистісного потенціалу для розв’язання педагогічних завдань навчання і виховання, ураховуючи сучасні вимоги в галузі професійної діяльності.