АННОТАЦІЯ

К оглавлению
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ   І   НАУКИ  УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

І.П.Дроздова

«МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ, ПЕДАГОГІКА

ТА ПСИХОЛОГІЯ   ВИЩОЇ ОСВІТИ»

НАВЧАЛЬНИЙ   ПОСІБНИК

ХАРКІВ – ХНАМГ − 2008

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ   І   НАУКИ  УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Дроздова І.П. - Методика викладання, педагогіка та психологія   вищої освіти

НАВЧАЛЬНИЙ   ПОСІБНИК

(для студентів-магістрів 5 курсу спеціальностей 8.050107 – «Економіка підприємства»; 8.050201 – «Менеджмент»; 8.070801 –  «Економічна   та охорона  навколишнього середовища»; 8.090603 – «Світлотехніка і джерела світла»; 8.092101 – «Промислове і цивільне будівництво»; 8.092103 – «Міське   будівництво та господарство»; 8.092108 – «Теплогазопостачання і вентиляція»; 8.092202 – «Електричний транспорт»; 8.092601 – «Водопостачання та водовідведення»; 8.100402 – «Транспортні системи»)

ХАРКІВ – ХНАМГ − 2008

І.П.Дроздова. Навчальний посібник із курсу «МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ, ПЕДАГОГІКА ТА ПСИХОЛОГІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ» (для студентів-магістрів 5 курсу спеціальностей 8.050107 – «Економіка підприємства»; 8.050201 – «Менеджмент»; 8.070801 –  «Економічна   та охорона  навколишнього середовища»; 8.090603 – «Світлотехніка і джерела світла»; 8.092101 – «Промислове і цивільне будівництво»; 8.092103 – «Міське   будівництво та господарство»; 8.092108 – «Теплогазопостачання і вентиляція»; 8.092202 – «Електричний транспорт»; 8.092601 – «Водопостачання та водовідведення»; 8.100402 – «Транспортні системи»). – Харків: ХНАМГ, 2008. – 142 с.

Укладач: І.П. Дроздова

Рецензент:  О.С. Пономарьов

Рекомендовано Вченою радою ХНАМГ як навчальний посібник, протокол № 11  від 02.07. 2008 р.