ДОДАТОК

К оглавлению
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 

Анкета на тему « Що, на Вашу думку, визначає успіх лекції ? »:

а) практична цінність викладеного матеріалу ;

б) чіткість, логічність викладення;

в) інформація про нові сучасні досягнення в даній галузі знань;

г) ставлення студентів до предмету;

ґ) підготовленість аудиторії до даного курсу;

д) час лекції (час занять);

е) насиченість історичними даними.

Анкета на тему «Які якості лектора визначають успіх лекції ?»

Здатність лектора дати максимальний обсяг інформації на лекції;

Гумор;

Досконале знання предмета;

Загальна ерудиція;

Вміння просто викласти складні речі;

Повага викладача  до аудиторії;

Мистецтво оратора, правильна, красива мова;

Невимушеність, вміння триматися;

Вміння привернути увагу студента до предмета, що викладається.

Охайний зовнішній вигляд і культурні манери лектора.