ПЕРЕДМОВА

К оглавлению
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Курс психології являє собою складову частину загальногуманітарної підготовки студентів. Найважливіші знання з основ психології, такі, як структура діяльності людини, психологічні особливості процесу спілкування, зміст та механізми пізнавальних процесів різного рівня психічної організації являють собою теоретичну та практичну підставу професійної діяльності. Саме з метою підготовки майбутніх фахівців, психологічно озброєних до самостійної професійної праці, укладено матеріал курсу, що спрямований на теоретичне усвідомлення та практичне застосування найважливіших психологічних явищ та категорій, які мають місце у різних галузях людської діяльності. Крім того, у лекційному курсі міститься матеріал щодо розкриття понять « творчість» та «творча особистість», представлено основи педагогіки як науки, розкрито її найважливіші категорії.

Посібник адресований студентам 5 курсу денної форми навчання, які вивчають дану дисципліну згідно з навчальними планами факультетів.

Головна мета посібника - надати практичну допомогу студентам при вивченні курсу, систематизувати та узагальнити теоретичний матеріал, отриманий на лекціях.