ЗМІСТ

К оглавлению
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ПЕРЕДМОВА           3

ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ОСВІТИ,
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ            4

ЗАГАЛЬНІ ТА ВІКОВІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ІНДИВІДУАЛЬНОГО
РОЗВИТКУ   13

ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЙНОЇ СФЕРИ І МОРАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ... 16

СПЕЦИФІКА ПЕДАГОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ, ПЕДАГОГІЧНЕ
СПІЛКУВАННЯ      19

СУТНІСТЬ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ        21

ВИХОВАННЯ - ЧИННИК СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ  24

ПЕДАГОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ          27

ЛІТЕРАТУРА            30